Directeur-Bestuurder


Functieprofiel

Als Directeur-Bestuurder bent u gedreven, betrokken en sociaal sterk en kunt u de ongeveer 20 medewerkers (circa 14 fte) motiveren en samensmeden tot een sterke nieuwe organisatie. De nieuwe directeur heeft inhoudelijke kennis over en ervaring met sociaal werk, maar is ook een scherp strateeg met een goed ontwikkeld bestuurlijk gevoel. De directeur heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie. Het geven van algemene leiding aan de organisatie van de welzijnskoepel Dalfsen i.o., dit is een fusieorganisatie bestaande uit SMON, SWOL en Landstede Welzijn.

Taken:

 • Het sturen op zelfsturende teams van minimaal 3 kernen en een kleine stafafdeling;
 • Het verder begeleiden en ontwikkelen van de nieuwe organisatie met een sterk zelfsturend karakter;
 • Visie op Welzijn onderhouden en ontwikkelen, deze delen en uitgangspunt maken voor alle beslissingen;
 • Realiseren van optimale condities voor het welzijnswerk (o.a. fysieke omgeving; middelen; tijdsbesteding);
 • Professionele ontwikkeling van individuele medewerkers stimuleren;
 • Coherentie realiseren tussen alle beleidsterreinen binnen de organisatie;
 • De verdeling en besteding van middelen baseren op de visie en doelen van de organisatie en de opdracht;
 • Zorgen dat beheersmatige kant van de organisatie op orde is;
 • Het optimaliseren en borgen van de bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en financiële informatiesystemen;
 • Begroting voorbereiden;
 • Inschatten van financiële consequenties van strategische plannen;
 • Bewaakt de financieel economische positie;
 • Een proces van continue verbetering realiseren;
 • De omgeving van de organisatie in kunnen zetten om de organisatiedoelen te realiseren;
 • Inspelen op toekomstige ontwikkelingen;
 • Beleid en regelgeving kunnen benutten om organisatiedoelen te realiseren;
 • Organiseert structurele verbinding met en tussen voormannen/-vrouwen van de kernen;
 • Creëert draagvlak bij stakeholders (zowel in- als extern).

Functie-eisen

Opleiding:

 • HBO/ HBO+ werk- en denkniveau.

Ervaringskennis:

 • Gewend om op strategisch en tactisch niveau te denken en te acteren. Kunnen schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel handelen;
 • Heeft ruime adviserende en leidinggevende ervaring (weet wat er in de wereld te koop is en dat dingen veranderen);
 • Kundig zijn op alle (relevante) beleidsterreinen binnen de organisatie (o.a. welzijnsbeleid, kwaliteitsbeleid, HRM, financiën, huisvesting etc.) en in staat zijn expertise op waarde te schatten;
 • Kennis en affiniteit met sociaal ondernemerschap.

Competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten):

 • Integer, betrouwbaar en geloofwaardig handelen (rolmodel zijn);
 • Vermogen om wederzijds vertrouwen op te bouwen;
 • Opereren vanuit sterke persoonlijke waarden en als de context daarom vraagt flexibel om kunnen gaan met de persoonlijk waarden van anderen;
 • Open leerhouding demonstreren;
 • Complexe problemen op kunnen lossen;
 • Weet mensen te binden en motiveren;
 • Besluitvaardig;
 • Begrijpt hoe de stichting en lokale overheid samen optrekken als het gaat om dienstverlening richting inwoners van de gemeente;
 • Durft, onderneemt, ziet en benut kansen in de markt met goed gevoel voor risicobeheersing;
 • Realiseert het afgesproken resultaat en zet actief daar actief op in;
 • Organiseert eigen werk en is gedreven om zaken voor elkaar te krijgen;
 • Creëert draagvlak.

Bedrijfsprofiel

Welzijnskoepel Dalfsen i.o. is en kleine, flexibele organisatie. Welzijnskoepel Dalfsen i.o. werkt hard aan een leefbaar, vitaal en sociaal Dalfsen door het organiseren van vrijwilligerswerk, mantelzorg, jongeren- en ouderenwerk en begeleiding van statushouders. Welzijnskoepel Dalfsen i.o. is de fusie-organisatie van SMON, SWOL en Landstede Welzijn. In totaal omvat de organisatie circa 14 FTE, 20 medewerkers. Het werk is kerngericht georganiseerd en gericht op vrijwilligerswerk, mantelzorg, jongeren- en ouderenwerk en statushouders.

Missie
De welzijnsorganisatie wil het welbevinden van inwoners in kwetsbare situaties bevorderen. We ondersteunen hen in het vergroten van de eigen kracht, in hun zelf – en samenredzaamheid en bij het onderhouden van hun sociale netwerk. Vanuit inclusiviteit zal er maatwerk worden geboden op vraagstukken die maatschappelijk relevant zijn.
 

Visie
We voeren een samenhangend en kerngericht beleid op sport, cultuur, welzijn, ontmoeting en  recreatie. Zo dragen we bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin inwoners zich prettig voelen, waarin zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in onze lokale samenleving en waarin zij kunnen terugvallen op hun sociale netwerk. We zijn een stabiele, onafhankelijke welzijnsorganisatie die voor alle burgers, jong en oud, werkt vanuit inclusiviteit en bijdraagt aan het welbevinden. Het Kulturhus (concept) neemt hier een centrale plaats in.
 

Ambitie
We willen een stabiele, onafhankelijke welzijnsorganisatie zijn die voor alle burgers, jong en oud, bijdraagt aan het welbevinden. Een organisatie waar professionals samenwerken en waar ruimte is voor ontwikkeling van de medewerkers.

Aanbod

Het betreft een vacature voor 24 uur per week met mogelijke uitloop naar 32 uur per week. De functie wordt gewaardeerd conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Schaal 12 / L3.

Planning van de procedure:

 • De sluitingstermijn van de vacature is 4 september 2017;
 • U ontvangt in week 36 (4 t/m 8 september 2017) bericht over het vervolg van de procedure (uitnodiging voor eerste ronde gesprek of afwijzing);
 • De eerste ronde gesprekken vinden plaats in week 37 en 38 (11 t/m 22 september 2017) bij Inextern gevestigd aan de Rozenburglaan 1 te Groningen;
 • De tweede ronde gesprekken vinden plaats in week 39 en 40 (25 september t/m 6 oktober 2017) bij de Welzijnskoepel Dalfsen i.o. op een nog nader te bepalen locatie in Dalfsen.

U kunt meer informatie over de vacature inwinnen van 29 juli t/m 27 augustus 2017 bij de heer Jan van Muijen, bereikbaar op 06-51102303. Vanaf 28 augustus 2017 kunt u voor informatie terecht bij de heer Ulrik Rudolphy, bereikbaar op 06-34489554.

Solliciteren kan alleen via de onderstaande button: 'Reageren'.

Opdrachtgever

Welzijnskoepel Dalfsen i.o.

Consultant

Ulrik Rudolphy

Doortastende gesprekspartner met een antenne voor de juiste mensen in uw organisatie. Zorgt voor passende oplossingen voor uw personele organisatievraagstukken.

[email protected] - 06 344 895 54 - LinkedIn

Jan van Muijen

Jan van Muijen is sinds 2014 consultant bij Inextern, maar daarvoor heeft Jan een bijzondere politiek getinte carrière doorlopen. Jan is een sympathieke en tikkeltje eigenwijze maar zeer kundige collega! Zijn gemeentelijke loopbaan begon hij in 1975 in Amsterdam.

[email protected] - 06 511 023 03 - LinkedIn

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl