SNA keurmerk Inextern Recruitment weer gecontinueerd!

Inextern Recruitment BV heeft in september 2018 de periodieke audit weer behaald en het SNA keurmerk is daarmee gecontinueerd.

Inextern Recruitment BV is sinds september 2012 NEN 4400-1 gecertificeerd en heeft daarmee het SNA keurmerk. Inextern Recruitment BV is daarmee een betrouwbare partner en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Werken met ondernemingen met het SNA-keurmerk, biedt u in de eerste plaats bescherming tegen kostbare claims. Op basis van Keten- en Inleneraansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Sinds 1 juli 2012 kunt u ook in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u gebruikt maakt van uitzendondernemingen met het SNA keurmerk. Dit betekent dat het bedrijf, dat personeel inleent, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting die de  een detachering-organisatie nog aan de fiscus moet betalen. Hierdoor wordt het zakendoen met bonafide bureaus aangemoedigd.

Bovendien laat u, wanneer u uitsluitend met ondernemingen werkt, die volgens Dé Norm gecertificeerd zijn, uw zakelijke relaties zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt: fatsoenlijk werkgever- schapen eerlijke concurrentie staan bij u hoog in het vaandel. Ook onderstreept u met deze keuze uw eigen betrouwbaarheid.

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzend- detacheringondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en  omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

De inspectie op de normbepalingen worden uitgevoerd door onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instellingen. Deze inspectie-instellingen onderzoeken tweemaal per jaar de door de onderneming gevoerde administraties (personeel-, loon- en financiële administraties). Tussentijds ontvangt SNA van onder meer de Belastingdienst en de Inspectie SZW gegevens over de ondernemingen, zoals verklaringen omtrent betalingsgedrag, naheffingsaanslagen en gegevens over opgelegde boeterapporten. Deze informatie kan aanleiding zijn voor het instellen van extra onderzoeken.

Met het keurmerk beperken de ondernemingen eventuele risico’s voor opdrachtgevers/inleners op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes door de Inspectie SZW. Onder voorwaarden is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring. Kijk voor meer informatie op: http://www.normeringarbeid.nl/

Stichting Normering Arbeid SNA

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl