20 tot 40% van uw werknemers heeft mentaal afscheid genomen!

Van afhaken naar aanhaken!

Mentale afwezigheid of mentaal verzuim is een fenomeen waarbij de werknemer wel op het werk aanwezig is, maar niet met zijn hoofd bij het werk is. Men verzaakt taken, verantwoordelijkheden en afspraken en de betrokkenheid neemt af. Dit is voor bedrijven een forse schadepost, doordat de werknemer minder werk verricht dan hij zou kunnen en onnodige fouten maakt die achteraf verbeterd moeten worden. Het Nederlands kennis- en interventiecentrum voor mentaal verzuim constateert o.b.v. onderzoek dat tussen de 20 en 40% van aanwezig menslijk vermogen (inzet en betrokkenheid) verloren gaat als gevolg van mentaal verzuim. 30 tot 60 procent verwacht dat het alleen maar erger wordt. Het mentaal afscheid nemen door medewerkers kost een middelgrootte organisatie al snel 3 miljoen euro op jaarbasis. Inextern helpt u de oorzaken van mentaal verzuim bloot te leggen en weg te nemen. Op gestructureerde wijze doorlopen wij het proces van de 4 V’s, met als eindresultaat dat de factor mens in uw organisatie weer optimaal rendeert. 4 v's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Louwe van der Wal.

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl