Onderhoudsmanagement

De kosten besteedt aan onderhoud kunnen hoog oplopen. Het is interessant om te weten waar de kosten door worden veroorzaakt en hoe deze kosten beter beheerst kunnen worden.

Onderhoud wordt al snel gezien als een noodzakelijk kwaad.  Echter als je motorolie in de motor van je auto giet en je zou verder geen controle meer uitvoeren op het verbruik ervan dan sta je op een gegeven moment stil. Het is dus noodzakelijk de motor te monitoren, zodat op het juiste moment de auto onderhouden wordt.

Fabrikanten hanteren altijd veiligheidsmarges (risicomanagement) voor de gebruiksduur van de auto, afgemeten in jaren of km, waarbij verversing of vervanging van de olie wordt geadviseerd. echter dit is gebruiksduur afhankelijk onderhoud (GAO) en kostenverhogend. Men verwacht dat de olie na een bepaalde termijn op is, of niet meer de juiste eigenschappen bezit waarop de motor probleemloos kan blijven functioneren. Derhalve wordt vroegtijdig het onderhoud uitgevoerd. En dus wellicht onnodig kosten gemaakt.

Onderhoudsmanagement heeft tot doel, net als bij World Class Manufacturing (WCM), de juiste dingen, juist te doen en op het juiste moment. Bij Onderhoudsmanagement gaat het om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties(machines) , met het oog op de efficiëntie van het productieproces(kosten) en de kwantiteit en kwaliteit van de productie(baten)

Het doel is: maximale beschikbaarheid tegen minimale kosten.

TPM is hierbij een geschikte methode om de gewenste efficiency te bereiken. Met TPM wordt tot meer dan 50% rendementsverbetering bereikt.

Voorwaarden voor een succesvol onderhoudsbeleid:

  • Visie, beleid en targets om richting te bepalen
  • Vastgelegde werkprocessen voor beheersing (inclusief verantwoordelijkheden, communicatie, informatie, etc.)
  • Onderhoudsconcepten voor bepalen en bijsturen “inhoud”
  • KPI’s (en conditiemeting) voor bewaking en besturing
  • Projectmatige aanpak voor (continue) verbetering
  • Competente mensen voor realisatie (gedragsverandering), zie bijlage

Inextern kan u helpen de onderhoudsorganisatie te optimaliseren en daarmee de beheersbaarheid te vergroten tegen minimale kosten. Download de powerpoint presentatie: Onderhoudsmanagement

Consultants

René Burema

Werktuigbouwer en energie-technicus met 20 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Interim management en project management zijn twee terreinen waar Rene zich uitstekend thuis voelt.

[email protected] - 06 547 158 32 - LinkedIn

Aanvraag voor meer informatie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl