Shutdown Management Zuivelproductie

Bij onze klant, FrieslandCampina, wordt  flink geïnvesteerd in de uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit. Naast Green field projecten, vinden er ook Brown field uitbreidingen van de productie plaats en deze worden bij oplevering, na commissioning overgedragen aan productie.

Een belangrijk proces voorafgaande aan de commissioningfase, is het maken van de Tie-ins op de bestaande fabrieksinstallaties en processen.  Aangezien we hier te maken hebben met diverse processtromen, bestaande uit; chemie (o.a. loog en zuur), product en utilities (o.a. stoom en condensaat).  Hiervoor worden bedrijfstops ingepland en afgestemd met de locatie.

De voorbereiding voor een geplande bedrijfsstop is cruciaal voor het slagen van een fabrieksstop en dan vooral op het gebied van HSEW. Veilig werken staat immers op de eerste plaats!

Inextern heeft alle stops (8 stuks) begeleid van voorbereiding t/m oplevering, als onderdeel van het constructiemanagement en alles zonder LTI (Lost Time Incidents) kunnen realiseren.

Onderstaand is een opsomming gemaakt van de gehanteerde werkwijze voor dit shutdown management en wordt inzicht verschaft in de complexheid van uitvoering.

Ruim van te voren wordt een projectteam samengesteld en partijen maken een projectplan hoe de stop dient te worden uitgevoerd, bewaakt en opgeleverd en bestaat ruwweg uit de volgende handelingen;

 • Organisatie van randgebieden; kranen, parkeren, steigers, stroomvoorziening, catering etc.
 • Verzamelen activiteiten, foto toekomstige Tie-in, markeren Tie-in, in het veld
 • P&ID’s  controleren op juistheid en markeren Tie –in,  op de P&ID
 • Inkleuren spoelroutes van processen
 • Inplannen en uitvoeren spoelacties vanuit productie
 • Veiligstellen installaties, leidingen, kleppen, afsluiters, vaten en spanningsbronnen d.m.v. een LOTOTO, Lock Out , Tag Out, Try Out
 • Na controle door de eigenaar van de Tie-in en de stop coördinator wordt de werkvergunning verstrekt aan de uitvoerder/contractor, met bijgevoegd een werkmap voor het uitvoeren van de Tie-in, inclusief locatie, foto, markering, P&ID, spoelplan en handtekeningen van verantwoordelijke personen
 • Iedere discipline(contractor) ontvangt haar eigen werkvergunning specifiek voor het stuk werk wat dient te worden uitgevoerd
 • Na gereed melding van het werk, vindt controle plaats op de uitvoering en wordt de activiteit gereed gemeld bij de stop coördinator en getagd op de stoplijst
 • Hierna wordt een onderdeel  en/of procesdelen, I/O getest(indien van toepassing) en wordt het procesdeel “gedelototed”
 • Software voert nu controles uit of het systeem juist functioneert
 • In de laatste fase wordt de omgeving opgeruimd, steigers verwijderd, schoongemaakt en de ruimte in samenwerking met QA en QC weer onder RA(Restricted Area) wordt gebracht en overgedragen aan commissioning/productie
 • Alle activiteiten worden bewaakt op een stoplijst, welke aan de muur in de stop coördinatie ruimte is opgehangen en waarin een ieder een verantwoordelijkheid heeft in de bewaking van de voortgang, door fysiek een activiteit te taggen d.m.v. een gekleurde sticker. Deze stoplijst is uniek qua presentatie en bewaking en is bijgevoegd als voorbeeld.

Download hier de presentatie.

Consultants

René Burema

Werktuigbouwer en energie-technicus met 20 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Interim management en project management zijn twee terreinen waar Rene zich uitstekend thuis voelt.

[email protected] - 06 547 158 32 - LinkedIn

Aanvraag voor meer informatie

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl