Team Ontwikkeling Productiebedrijf

Inextern is gevraagd om in gesprek te gaan bij een productiebedrijf in de omgeving Zwolle. Met de HR-manager en betreffende lijnmanager wordt de problematiek van de afdeling geschetst. Er is veel onderlinge spanning tussen de medewerkers en de lijnmanager en de resultaten lijden hieronder. De lijnmanager wil veel verantwoordelijkheid op de werkvloer, maar ziet dat zijn medewerkers geen ‘eigenaarschap’ laten zien en veel onnodige fouten maken en min of meer apatisch reageren, wanneer hij de tegenvallende resultaten met hen bespreekt. De vraag wordt gesteld hoe de lijnmanager uit deze impasse kan komen.

In de aanpak van Inextern is het werken volgens de vier V’s een succesvolle werkmethode. Deze methode behelst vier fasen: verkennen, verwachten, verbeteren en verankeren.

Tijdens de verkennings-fase bespreken de adviseurs van Inextern met een groot aantal medewerkers. Hierdoor wordt een eerste beeld gedestilleerd over de geschetste problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. Na deze eerste gesprekken vindt de terugkoppeling plaats naar de betreffende lijnmanager en de HR-manager. In deze verwachtings-fase wordt open en eerlijk teruggekoppeld wat de problematiek is en welke oplossingsrichtingen wij succesvol achten. Aangezien het op 1 lijn komen van de lijnmanager en de medewerkers cruciaal is wordt een tweedaagse bijeenkomst gepland, waarin wordt gewerkt aan het aanbrengen van focus en het herstellen van vertrouwen. Dit is uiteraard makkelijker in twee zinnen te vatten dan te realiseren. De lijnmanager wordt vooraf gecoacht om de juiste rol aan te nemen in de bijeenkomst, maar ook met de medewerkers worden afspraken gemaakt om echt met elkaar ‘in dialoog’ te gaan. Op basis van de tweedaagse bijeenkomst zijn goede ideeën ontstaan om een nieuwe start te maken met duidelijke focus voor het hele team. Er zijn ook heldere afspraken gemaakt over doelen en de wijze waarop deze bereikt gaan worden. Hierdoor is de start van de verbeterings-fase een feit. De leidinggevende en het team zijn weer ‘on speaking terms’. Gaandeweg krijgt men weer vertrouwen in elkaar en de eerste resultaten worden zichtbaar. Dit smaakt naar meer! Met het team en de leidinggevende wordt in de verankerings-fase afgesproken op welke wijze de ingezette stijgende lijn vastgehouden kan worden. Concreet betekent dit voor dit team dat resultaten minimaal maandelijks tijdens het overleg worden besproken, waarbij tevens de huidige manier van samenwerking wordt geëvalueerd. Daarnaast heeft Inextern de lijnmanager meer op de achtergrond gecoacht in zijn rol, zodat hij niet in de valkuilen stapt van weleer en de in gang gezette lijn door weet  te trekken. Onlangs werd de manager door zijn medewerkers gecomplimenteerd over de ruimte en mogelijkheden die hij zijn mensen biedt en kon de manager zijn mensen complimenteren met hun pro actieve werkhouding en de goede resultaten die dat met zich mee brengt.

Consultants

Richard Lubbers

Levert als adviseur al meer dan vijftien jaar succesvol zijn bijdrage bij het professionaliseren van uiteenlopende organisaties. Zijn expertise ligt in het begeleiden van (management) teams.

[email protected] - 06 201 376 37 - LinkedIn

Louwe van der Wal

Echte verandering vindt volgens Louwe veelal autonoom plaats en wordt niet opgelegd. Managers en medewerkers moeten willen! “De sleutel tot verandering ben je dan ook zelf.”

[email protected] - 06 553 606 37 - LinkedIn

Producten

Aanvraag voor meer informatie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl