Diensten

Organisaties en de context waar zij zich in bevinden worden steeds complexer. Om deze complexiteit te kunnen ‘handelen’ is het noodzakelijk alle intelligentie en kennis van medewerkers te benutten en goed samen te werken met de diverse stakeholders. Winnende organisaties zijn dan ook die organisaties waar medewerkers uitermate vaardig zijn in interactie en dialoog. Gecombineerd met een cultuur die hiertoe uitnodigt creëert een samenwerkingsverband waarbinnen mensen met elkaar over grenzen heenkijkende het optimale resultaat nastreven. Inextern heeft 12,5 jaar ervaring in het begeleiden van organisatieontwikkeling. Wij verkennen graag met u de mogelijkheden voor verbetering vanuit heldere verwachtingen. Daarbij zijn al onze diensten erop gericht het resultaat te verankeren in uw processen en bedrijfscultuur.

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl