Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling? Betrek iedereen vanaf het begin en focus op de mensen!

Organisatieontwikkeling zou een ‘feest’ moeten zijn. Immers je gaat het met z’n allen beter doen! En wie wil dat nou niet? Helaas is de praktijk anders. Veel plannen, beleid en strategieën mislukken. Hoe dit kan? Een tipje van de sluier is dat de mislukking vaak het gevolg is van weerstand. Deze weerstand wordt gecreëerd door de mensen die uiteindelijk het plan moeten gaan uitvoeren niet bij de planvorming te betrekken. Deze startersfout zorgt voor een slecht begin. Is het dan de bedoeling dat iedereen bij het verandertraject betrokken is. Het poldermodel toepassen wellicht…

Het mislukken van veel organisatieveranderingstrajecten heeft volgens ons 3 belangrijke oorzaken:

1. Het middenkader fungeert niet als ‘linking pin’ tussen plannen en de uitvoering daarvan. Hierdoor wordt vaak, de in de top van de organisatie beleefde veranderingsnoodzaak onvoldoende doorvertaald. De teamleiders en of wachtchefs zijn meestal doorgegroeide ‘beste vakmannen’ die zich onvoldoende bewust zijn van hun rol en positie. Tel daarbij op matig ontwikkelde leidinggevende competenties en autistische bazen en de kans op mislukking is groot. Het recept? Het ontwikkelen en in positie brengen van het middenkader en het daarbij betrekken van is dan ook cruciaal in het slagen of falen van organisatieveranderingstrajecten.

2. Vaak is er te weinig aandacht voor de menselijke factor. Er wordt snel ingezoomd op meer tastbare aspecten zoals procedures, organisatieschema’s en handboeken. Jammer, want organisatieverandering is mensenwerk. In de door Inextern begeleidde trajecten op het gebied van organisatieontwikkeling bedenken medewerkers dan ook zelf wat de aanpak is om tot resultaat te komen. Onze rol als organisatieadviseur daarbij is te omschrijven als procesbegeleidend. Natuurlijk brengen we daarbij onze visie, kennis en ervaring m.b.t. organisatieontwikkeling in.

3. Medewerkers en management ervaren verandertrajecten als vervelend. Gevoelens van onzekerheid en onduidelijkheid veroorzaken veel angst. Dit is jammer want verandertrajecten kunnen ook heel veel plezierige zaken met zich meebrengen. Zo kan verandering ook iets opleveren (nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden en nieuwe collega’s bijvoorbeeld). Lol beleven aan verandering is een belangrijk streven om de ‘aanhouder wint gedrag’ te blijven tonen.

Door uw middenkader een belangrijk spilfunctie te geven, uw medewerkers erbij te betrekken en het plezier aan veranderen voorop te laten gaan vergroot u de kans op succes aanmerkelijk. De Inextern adviseur helpt de noodzakelijke bruggen te slaan zodat medewerkers hun energie en kennis richten op uw organisatiedoelen.

Louwe van der Wal
Bij verandering is volgens Louwe, de eigen betekenisgeving, wilsvorming en motivatie van zowel individu als groep doorslaggevend. Echte verandering vindt volgens hem veelal autonoom plaats en wordt niet opgelegd. Managers en medewerkers moeten willen! “De sleutel tot verandering ben je dan ook zelf.”, zo stelt hij, “Pas dan kan structuur zijn borgende werking vervullen.”

Cases

Houd ‘bouten en moeren’ uit je MT-vergadering

Waarom gaat het in de MT vergadering vaak over de bouten en de moeren en veel minder over het beleid en de strategie? De oorzaak ligt in de cultuur van de organisatie en in de manier van vergaderen. Zorg dat je in het MT-overleg vooral praat over beleid en strategie en voorkom geneuzel over allerlei […]

Team Ontwikkeling Productiebedrijf

Er is veel onderlinge spanning tussen de medewerkers en de lijnmanager en de resultaten lijden…

Consultants

Richard Lubbers

Levert als adviseur al meer dan vijftien jaar succesvol zijn bijdrage bij het professionaliseren van uiteenlopende organisaties. Zijn expertise ligt in het begeleiden van (management) teams.

[email protected] - 06 201 376 37 - LinkedIn

Louwe van der Wal

Echte verandering vindt volgens Louwe veelal autonoom plaats en wordt niet opgelegd. Managers en medewerkers moeten willen! “De sleutel tot verandering ben je dan ook zelf.”

[email protected] - 06 553 606 37 - LinkedIn

Koos Vos

Voert als organisatie-adviseur opdrachten uit voor bedrijven en organisaties op de terreinen marketing en verkoop, organisatie-ontwikkeling en interim management.

[email protected] - 06 460 376 64 - LinkedIn

Jochem van Woerden

Senior consultant en voormalig Manager HR die teams en leidinggevenden begeleidt bij veranderingstrajecten. Hij zet met u de stip op de horizon en geeft de strategie aan. Jochem focust daarbij op het verbeteren van uw organisatie tot een duurzame eenheid, klaar voor de nabije toekomst.

[email protected] - 06 533 310 56 - LinkedIn

Aanvraag voor meer informatie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde producten

Referenties

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl