Teamontwikkeling

Teamontwikkeling: Together Everybody Achieves More!

Het woord TEAM zegt het al: Together Everybody Achieves More! De praktijk is natuurlijk weerbarstiger: spanningen tussen collega’s onderling, niet op één lijn zitten met de leidinggevende, onderbenutting van talenten en zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. Dit maakt het voor veel teams lastig om succesvol te acteren. Het werken in topteams is meer dan de optelsom van de individuele kwaliteiten van ieder teamlid.

Wanneer u ook het gevoel heeft meer uit uw team te kunnen halen, kunnen wij u daarbij ondersteunen. Het creëren van een gezamenlijke focus en het nemen van individuele verantwoordelijkheid zijn hierbij essentieel. Middels onze expertise en praktische aanpak stellen wij met teams vast waar zij staan en vooral waarin ontwikkeling noodzakelijk of gewenst is. De rol van zowel medewerkers als de leidinggevende staat hierbij centraal. Immers, zijn zijn gezamenlijk de sleutel tot een succesvol team.

 De rollen en bijdrage van Inextern-adviseurs

 • Spanningen bespreekbaar maken
 • Tools aanreiken die leiden tot het gewenste effect
 • Expertise inbrengen voor het ontwikkelen en borgen
 • Hierbij kan ook training of begeleiding in de praktijk een onderdeel van de aanpak zijn

De adviseurs van Inextern bezitten de kwaliteiten om nut en noodzaak van goed teamwork inzichtelijk te maken op verschillende niveaus in organisaties.

 Een greep uit de teamvragen:

 • Hoe kunnen wij als team effectiever samenwerken en zo meer resultaat boeken?
 • De medewerkers in mijn team nemen niet de verantwoordelijkheid die ik van hen verwacht. Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat zij pro actief gaan handelen?
 • In ons team werkt ieder voor zich, het is als het ware een eilandengroep. Hoe kunnen we dit doorbreken?
 • Als gevolg van een reorganisatie zijn twee afdelingen samengevoegd. Hoe zorgen wij ervoor dat hier één team komt te staan?
 • Onze overleggen verlopen erg chaotisch en de voortgang van afspraken ontbreekt, hoe kunnen we dit doorbreken?
 • Ons team kan veel resultaatgerichter werken, hoe krijg ik mijn team zover?

Cases

Team Ontwikkeling Productiebedrijf

Er is veel onderlinge spanning tussen de medewerkers en de lijnmanager en de resultaten lijden…

Consultants

Richard Lubbers

Levert als adviseur al meer dan vijftien jaar succesvol zijn bijdrage bij het professionaliseren van uiteenlopende organisaties. Zijn expertise ligt in het begeleiden van (management) teams.

[email protected] - 06 201 376 37 - LinkedIn

Louwe van der Wal

Echte verandering vindt volgens Louwe veelal autonoom plaats en wordt niet opgelegd. Managers en medewerkers moeten willen! “De sleutel tot verandering ben je dan ook zelf.”

[email protected] - 06 553 606 37 - LinkedIn

Koos Vos

Voert als organisatie-adviseur opdrachten uit voor bedrijven en organisaties op de terreinen marketing en verkoop, organisatie-ontwikkeling en interim management.

[email protected] - 06 460 376 64 - LinkedIn

Jochem van Woerden

Senior consultant en voormalig Manager HR die teams en leidinggevenden begeleidt bij veranderingstrajecten. Hij zet met u de stip op de horizon en geeft de strategie aan. Jochem focust daarbij op het verbeteren van uw organisatie tot een duurzame eenheid, klaar voor de nabije toekomst.

[email protected] - 06 533 310 56 - LinkedIn

Aanvraag voor meer informatie

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde producten

Referenties

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl