Referenties

Ervaring leergang: ‘leidinggeven in de frontlinie’

In de leergang “ Leidinggevenden in de frontlinie”  wordt er training  gegeven aan de teamleider als linking pin tussen beleid en operatie. In dit leertraject worden teamleiders en hun direct leidinggevenden uit diverse organisaties samengebracht om praktijkgericht te leren van elkaars ervaringen en inzichten.  Cor Brouwer is assistent chef van de kaasmakerij en het kaaspakhuis van DOC en heeft deelgenomen aan deze leergang. Graag laat hij zich interviewen om zijn ervaring op die manier met anderen te delen. Lees meer…

Cor Brouwer – assistent kaasmaker DOC kaas

 

Ervaring: Leergang met Teamleiders Gemeenten

De leergang “ leidinggeven voor teamleiders”  bedoeld voor teamleiders van verschillende gemeentes, bestaat uit verschillende trainingen aan de teamleider als linking pin tussen beleid en operatie. In dit leertraject worden teamleiders en gemeentesecretarissen samengebracht om praktijkgericht te leren van elkaars ervaringen en inzichten. Leo Kramer teamleider van de afdeling Handhaving van het gemeentelijk samenwerkingsverband De Wolden/Hoogeveen neemt deel aan dit traject samen met zes andere gemeenten. Leo Kramer: “na drie bijeenkomsten,  is het fantastisch om te ervaren hoe anderen, in een zelfde rol bij de gemeentelijke overheid, met dezelfde problematiek worstelen. Door intervisie en uitwisselen van best practice ervaar je niet alleen hoe anderen het doen maar steek je ook kennis op om in je eigen praktijksituatie te gebruiken.”
De trainers van Inextern creëren voor de deelnemers een situatie van vertrouwen en transparantie, erg belangrijk aldus Leo Kramer. Ook is het verhelderend te ervaren hoe de diverse gemeentesecretarissen sturing geven aan hun organisatie. Daardoor leer je in dit traject hoe je als middenmanagement moet schakelen tussen strategie en operationele uitvoering. Ook leer je nog nadrukkelijker open en eerlijk feedback te geven aan je collega leidinggevenden. Terugblikkend geeft Leo Kramer aan dat zo’n trainingsdag best pittig is, maar omdat het interessant is, je erbij betrokken wordt, het programma afwisselend is en alles toch in een relaxed sfeer gaat, geeft dat aan het eind van de dag een goed gevoel!
Zo vindt Leo Kramer het ook een bijzonder leuke ervaring in het programma dat je in de “keuken” van een andere gemeente kunt kijken.  In de gemeente Meppel heeft de groep een Multi functionele scholengemeenschap bezocht. Het is treffend om van de directeur van deze school te horen hoe de school tot stand is gekomen. Daar leer je van en maakt je enthousiast om die ervaring in je eigen gemeente uit te dragen. Als Leo gevraagd wordt of hij in enkele woorden kan weergeven wat hij van het leertraject vindt, zegt hij: “VOLGENDE KEER DIRECT WEER MEEDOEN!”

Wilt u meer referenties lezen, klik dan hier.

Vitens persoonlijke ontwikkeling

Zo’n drie jaar geleden ben ik coördinator geworden van het cluster Projecten binnen Bureau Ondersteuning. Dit cluster bestaat uit 14 collega’s welke fulltime of als deeltaak namens W&Z een bijdrage leveren in investeringsprojecten. Ik zit het clusteroverleg voor, zorg voor de werkverdeling en zet acties uit.

Voor mij was de rol als coördinator een redelijk grote verandering en ik voelde mij soms wat onzeker. Bij het plangesprek voor de RW&O (Resultaatgericht Werken en Ontwikkelen) cyclus voor 2014 bood mijn manager Bob Bolt hierbij hulp aan in de vorm van een coachingstraject. De overall doelstelling van dit persoonlijke ontwikkelings traject was mij meer te profileren in mijn rol als cluster coördinator en mijzelf ‘steviger neer te zetten’. Ongeveer een half jaar lang heb ik begeleiding gekregen van Richard Lubbers van Inextern. Eind maart was dit traject van coaching afgerond. Met Richard heb ik gespreks- en overlegvaardigheden ontwikkeld voor mijn rol als voorzitter en ook deelnemer in vergaderingen. We hebben gewerkt aan het scherpstellen van mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Ook ben ik mij meer bewust geworden van de impact van verbale- en non-verbale houding en gedrag in communicatie en aansturing. Daarbij heb ik tips gekregen voor het meekrijgen van anderen en het creëren van draagvlak. Kortom: mijn persoonlijke effectiviteit is vergroot. De persoonlijke aanpak, de feedback en de goede adviezen Richard hebben mij erg goed geholpen. Ik heb dit als zeer leerzaam ervaren en wil deze positieve ervaring graag met jullie delen.

Henk Bosma, specialist Ondersteuning.

DVNutrition – Implementatie OEE

Inextern ondersteunt DVNutrition bij het implementeren van OEE (= Overall Equipment Effectiveness).

OEE is een tool om de prestaties, kwaliteit en beschikbaarheid van de installaties te verbeteren. Middels OEE-overleg zijn de operators concreet bezig om op basis van ‘meten’ verbeteracties te initiëren. Dit leidt tot meer verantwoordelijkheid, initiatief en betere prestaties op werkvloer. Door iedereen bij de verandering te betrekken, tools aan te reiken en de rol van Inextern gaandeweg te verkleinen is gewerkt aan een geborgd traject, met het gewenste resultaat!

Vitens – Teamontwikkeling

‘Om gezamenlijk met het team, maar ook persoonlijk een ontwikkeling door te maken op het gebied van samenwerking en communicatie heb ik gekozen voor het samen met Inextern een programma op te zetten. Onze begeleider Koos Vos heeft een mooi programma opgezet wat zowel op persoonlijk vlak als ook als team een goede bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkelingsdoelen.

Voor mij zelf was het zeer leerzaam om inzicht te krijgen, hoe medewerkers van mijn team individueel acteren en handelen en hoe ik hier op een goede manier mee om moet gaan. Vaak werd het voorbeeld aangehaald van een voetbalteam met allemaal individulisten. Het is de kunst om met deze verschillende persoonlijkheden een goed team neer te zetten. Met dit coachingstraject hebben we als team mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Koos heeft een aantal mooie tools aangereikt om deze in het verdere proces van ontwikkeling te gaan gebruiken.’

Freek van Schaik – Teammanager Gebieden

Bouke Jan Vlonk- gedetacheerde medewerker bij NAM

Vanuit mijn eerste project bij een chemiebedrijf in Delfzijl ben ik in contact gekomen met Inextern. In een tijd waar het voor starters op de arbeidsmarkt lastig is om een goede start te maken en hierbij de passende begeleiding/stimulans te krijgen, vond ik hier het vertrouwen en de kans om verder te gaan met mijn carrière.

Mijn eerste project bij de NAM was het inventariseren en in kaart brengen van reserveonderdelen (spare parts). Een aanzienlijk project in een… lees de hele referentie

Laurens Sellbach – Gedetacheerde medewerker bij NAM

Laurens Sellbach
Via mijn netwerk kwam ik in contact met Inextern. Een plezierig gesprek volgde waarin de mogelijkheden verkend werden. Er was op dat moment geen concrete baan beschikbaar, maar er werd breder gekeken. Niet alleen naar de afgeronde opleidingen (MBO en HBO Bouwkunde), maar vooral naar wat wil ik, kan ik en waar ben ik goed in. Dit is een plezierige en persoonlijke aanpak die mogelijkheden biedt. Na korte tijd kwam Inextern met de mogelijkheid om als projectleider aan de slag te gaan bij hun klant NAM. In dit half jaar heb ik heel veel geleerd en ben ik gegroeid, zowel op technisch als op persoonlijk vlak. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen en gegrepen.

Lees de volledige referentie.

Ziegler Brandweertechniek

Ziegler brandweertechniek maakt mede met de overname door CIMC een forse groei door, echter de interne organisatie was nog niet goed ingericht  op de nieuwe gewenste situatie.

René Burema heeft Ziegler brandweertechniek ondersteund in de rol van interim Operations Manager en heeft daarnaast de IST en SOLL werkwijze in kaart gebracht en samen met de key spelers de bestaande werkprocessen verbeterd en geborgd op het gebied van projectleiderschap, efficiëntere werkprocessen, planning bewaking (opleveren volgens afspraak) en  het streven naar zero defects.

Begin 2015 zien we dat de nieuwe werkwijze zich heeft vertaald naar een steeds beter lopende productieorganisatie en daarmee een  efficiëntere productieproces. We zijn er nog niet, maar liggen zeker op de gewenste koers.

Ziegler is hiermee voorbereid op de nieuwe werkwijze, welke nu in praktijk moet worden gebracht en verwacht daarmee efficiënter te kunnen produceren.

Ir. Hans Wortelboer – Directeur Ziegler Brandweertechniek BV

Tebodin – Teamsessie MT

“Louwe van der Wal heeft diverse teamsessies met mijn managementteam begeleidt. Hij is daarbij in staat om een team snel tot nieuwe inzichten te laten komen. Direct en confronterend, maar door zijn open, authentieke en nuchtere wijze weet hij het team hierin te binden. Mede door Louwe zijn wij daarbij in staat om verder door te groeien.”

Geoffrey van Elderen – Director Consultancy Netherlands Tebodin

Vitens – Werkoverlegbegeleiding

Richard, Jouw analyse van de dynamiek in ons overleg was erg verhelderend. Hartelijk dank ook voor je feedback, ik kan daar zeker wat mee.

Henk Bosma – Clustercoördinator projecten Vitens

Arriva

Met Louwe heb ik met mijn drie teams verschillende sessie gevolgd, met als doel om de eerste stappen te zetten tot het worden van een (h)echt team. De systematiek die we hiervoor hebben gekozen is het benoemen van sterke en minder sterke punt van het team met behulp van het drijfveren teamprofiel. Op deze wijze hebben we inzicht verkregen in een dieper liggende niveau van samenwerken.

De teamsessies zijn goed verlopen, Louwe is direct, open en eerlijk geweest. Iets wat tot de dag van vandaag bijdraagt aan het behalen van de resultaten.

De geboekte resultaten zijn:

  • meer openheid naar elkaar toe (geven en ontvangen van feedback),
  • begrip waarom men bepaalde dingen doet zoals men die doet,
  • als team hebben we de volgend stap gezet.

Ik zie dit terug in de dagelijkse resultaten (KPI’s worden behaald). Iets wat echt bij blijft is dat we elkaar aanspreken op typisch “kleurengedrag” en daar bewust van zijn. Al met al zeer succesvolle teamsessies met daadwerkelijk resultaat.

Henk Feijen – Regiomanager Arriva

Smurfit Kappa Twincorr

Richard is de ideale adviseur en begeleider in veranderings- en verbeteringsprocessen binnen een productietechnische omgeving. Hij herkent en spreekt de taal van de leidinggevenden en de mensen op de vloer en is daardoor de ideale persoon om te verbinden. Hij  weet op een stimulerende en inspirerende wijze leidinggevenden te coachen en tools aan te reiken om het optimale uit hun mensen te halen en tevens meer eigenaarschap op de vloer te genereren.

Douwe van der Zee – HR Manager bij Smurfit Kappa Twincorr

Ardagh Group

“Eerlijke feedback met een praktische inslag. Geen theorieën maar direct toepasbare ideeën. Flexibel in de aanpak met aandacht voor de klantvisie.”

Lammert A. van der Velde – Manager Printshop Metal Ardagh Group te Hoogeveen over de ondersteuning van Richard Lubbers bij zijn teamleiders

Provincie Groningen

Met twee teams (communicatie en bestuursadvies) zijn we met Inextern een traject gestart om tot een betere samenwerking te komen. In een tweedaagse hebben we op basis van de analyse van Inextern gekeken naar onze kracht en naar de punten waar we beter in kunnen worden. De collega’s zijn super positief over deze 2-daagse, en degenen die er niet bij konden zijn, krijgen het in geuren en kleuren te horen wat ze hebben gemist. Mede dankzij de professionele, prettige en betrokken leiding van Richard Lubbers kan ik niet anders zeggen dat het een zeer succesvol traject is.

Anita Havinga – teamcoördinator

Afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie provincie Groningen

Nedmag

De leergang: ‘leidinggeven in de Frontlinie’ is een praktijkgerichte cursus; de lesstof is heel goed toepasbaar in de praktijk. De cursus heeft mij echt op weg geholpen om de valkuilen die ik heb te verminderen, waardoor ik nu sterker in mijn schoenen sta. Daarnaast was de sfeer tijdens de cursus altijd erg goed en werd er gewerkt aan je eigen ontwikkeling.

Klaas Niemeijer – Teamleider Nedmag

Van der Weerd Installatietechniek

Ik heb de leergang “leidinggeven in de frontlinie” verzorgd door de gedreven trainers Richard en Louwe, als leerzaam en leuk ervaren met een positieve uitdaging. Een cursus met de nodige diepgang, maar ook met verrassende elementen die je een andere kant en/of inzicht toont in jouw stijl van leidinggeven.

Henk Jongman – Projectleider Van der Weerd Installatietechniek

Gemeente Menterwolde

“De stap naar leidinggevende valt niet altijd mee, de belangen op de werkvloer worden anders en ik had ineens een andere rol richting mijn afdelingshoofd. Voor mij is mijn rol op de werkvloer goed handelbaar en is er vaak wederzijds respect, maar mijn nieuwe rol in het groter geheel ervaar ik soms als lastig.”

“Een zeer sterk onderdeel van de cursus leidinggeven in de frontlinie is dat aan beide zaken veel aandacht gegeven wordt. Ook het uitwisselen van ervaringen met mede cursisten is verhelderend, vaak heb ik gedacht:  “Ik ben dus niet de enige die het zo ervaart.” Hoewel de cursusdagen een vaste indeling hebben, wordt er vaak ingegaan op de individuele behoeftes van cursisten, waarop tijdens de persoonlijke coaching gesprekken op ingegaan wordt. De verstrekte informatie is direct toepasbaar tijdens mijn werk. De cursus helpt mij om een betere frontlinie manager te worden.”

Mark Loots, Teamleider Team Beheer Gemeente Menterwolde

Friesland Campina

“Inextern heeft in de rol van Construction Management het nieuwbouwproject WAVE 62 begeleid en aangestuurd. Met name de aansluiting van de processing van de greenfield op de brownfield installaties was bijzonder complex en risicovol. In een 8-tal shutdowns zijn er in de laatste fase van het project tot 104 tie-ins geplaatst op bestaande processing installaties en leidingen, waarbij meer dan 800 LOTO (Log Out Tag Out) zijn geplaatst. Het geheel is gecoördineerd op een geheel nieuwe methode waarbij iedereen in de keten een eigen stuk verantwoordelijkheid had per deelactiviteit, waardoor de shutdown gecoördineerd, veilig en op tijd kon worden opgeleverd, zonder LTI (Lost Time Incidents).”

De ontwikkelde methode wordt binnenkort toegepast op andere locaties van Friesland Campina.

Ir. Arjen Prakken, Senior Projectmanager DGS

Royal Hoitsema Labels

“Richard, ik wil jou oprecht bedanken voor jouw bijdrage aan mijn verbrede inzichten m.b.t. teamwork en veranderingsprocessen in de samenwerking tussen leidinggevenden. Ik heb het altijd zeer prettig gevonden om met jou de workshops te mogen volgen. Een goede regie, scherp inzicht en een no-nonsense insteek en aanpak was datgene waar jij voor staat en wat jou siert. Het schakelen tussen niveaus en het spreken van de taal van de vloer beheers jij op een bewonderenswaardige wijze.”

Hans Dagelet, Manager Kwaliteit

Vitens

“Het was wat mij betreft een erg geslaagde dag. Bedankt voor jullie begeleiding en voor de leuke invulling van het programma. Ik denk dat hierdoor de bijdrage van iedereen groot was. Ook na afloop met de borrel en het eten zat de sfeer er prima in.”

Freek van Schaik, Teammanager gebied Achterhoek/Twente Winning & Zuivering Vitens

“Ik heb bewust gekozen voor een coachingstraject door Inextern. Vanaf het begin was er een klik met mijn persoonlijke adviseur Richard Lubbers. Zijn nuchtere kijk en pragmatische aanpak spreken mij enorm aan. Iedere keer na afloop van een consult bruis ik van de nieuwe ideeën wat mij veel energie geeft. Ik ervaar van Richard veel steun bij het leidinggeven in de frontlinie. Daarnaast spreekt hij de taal van werkvloer. Met name bij de twee sessies waarbij de aanspreekcultuur in mijn team aan bod kwam, heb ik aantoonbaar resultaat geboekt. Inmiddels zijn er drie verbetergroepen in mijn team operationeel die zelf knelpunten uitwerken tot concrete verbetervoorstellen”.

Jan van Vliet, Teamleider Distributie Uitvoering Vitens

Gemeente Hoogeveen

“Binnen onze organisatie liet de samenwerking tussen verschillende partijen in de fysieke keten te wensen over. Louwe van der Wal heeft ons hierbij ondersteund in het komen tot, en het daadwerkelijk uitvoeren van een verbetertraject. Het verbetertraject heeft zicht gericht op drie sporen: het individu en zijn of haar wijze van communiceren, creeeren van een eenduidige werkwijze en de juiste facilitering door het management. Het succes van het traject zat hem in de drietrapsaanpak en laagdrempelige en pragmatische aanpak van Louwe. Door zijn directheid, humor en concrete ondersteuning heeft hij de juiste snaar weten te raken bij de medewerkers.”

Evert Jansen, HRM Adviseur Gemeente Hoogeveen

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl