Waardenmanagement

In het landschap van HR-meetinstrumenten is een uitgebreid aanbod beschikbaar voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Bij een groeiend  aantal organisaties geven instrumenten houvast en dragen concreet bij aan effectieve reflectie en ontwikkeling.

Het persoonlijk perspectief van de medewerker staat daarbij centraal als startpunt voor ontwikkeling en blijft de context veelal onderbelicht.

WaardenManagement, voor Inextern leverancier van Spiral Dynamics gebaseerde instrumenten, heeft nu een uniek instrument gelanceerd dat zich specifiek richt op het team- en organisatie perspectief. Medewerkers functioneren immers altijd in een grotere context (team/organisatie).

De gedeelde waarden van team- en organisatie vormen de onzichtbare krachten die van invloed zijn op het functioneren en de effectiviteit van uw medewerkers, uw team en uw organisatie. Heeft u grip op de onzichtbare krachten binnen uw team en/of organisatie?

Organisatie Cultuur Profiel

Cultuur is niet maakbaar: maar kan zich ontwikkelen als er in de organisatie nieuwe manieren van denken, voelen en handelen worden bevorderd die beter werken dan de oude.

In de moderne organisatie kom je er niet meer mee weg te volstaan met: “zo doen wij de dingen hier nu eenmaal!!”. De medewerkers worden mondiger en kunnen de verantwoordelijkheid voor hun functie dragen. Belangrijk is wel dat de situationele omstandigheden in het bedrijf of de organisatie een voedingsbodem voor verandering, groei en kwaliteit hebben. Regelmatig worden we door krantenberichten, en daaruit voortvloeiende onderzoeken, geconfronteerd met een heersende angstcultuur in organisaties. Zo’n situatie werkt verlammend en zet medewerkers niet aan tot optimale prestatie op basis van hun kennis en kunde.

Naast het Waarden Profiel van individuen en teams legt Inextern zich ook toe op het in beeld brengen van uw Organisatie Cultuur Profiel. Deze verdieping van WaardenManagement richt zich specifiek op de gedeelde waarden en is ontleend aan het theoretische kader van Dr. Clare W. Graves / Spiral Dynamics. Het instrument wordt aangevuld met de Energie Matrix, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek door Heike Bruch en Bernd Vogel aan de Universiteit St Gallen, Zwitserland.

Door middel van een korte vragenlijst, ingevuld door de medewerkers, wordt een krachtige analyse gemaakt van het team en/of de organisatie. Deze analyse omvat de cultuur aspecten aan de hand de 7 kleuren van Spiral Dynamics (Graves) en de aanwezige energieën aan de hand van het onderzoekswerk van Heike Bruch en Bernd Vogel. Daarbij worden vier vormen van energie onderscheiden en in kaart gebracht: Productieve-, Comfortabele-, Corrosieve- en Inerte Energie. De unieke combinatie van Spiral Dynamics en Energie Matrix maakt scherpe en doeltreffende analyse mogelijk.

De analyse geeft indicaties voor (management)interventies. Bij de uitwerking van de interventies zal aandacht geschonken worden aan organisatie perspectief voor medewerkers; teambuilding en leiderschapsprofilering en verbondenheid met de organisatie.

Zo staat u vroegtijdig aan het stuur van de cultuur van de organisatie en heeft u de mogelijkheid interventies te plegen om de cultuur binnen uw team en/of organisatie gezond te houden.

Kleuren drijfveren

 

Consultants

Richard Lubbers

Levert als adviseur al meer dan vijftien jaar succesvol zijn bijdrage bij het professionaliseren van uiteenlopende organisaties. Zijn expertise ligt in het begeleiden van (management) teams.

[email protected] - 06 201 376 37 - LinkedIn

Louwe van der Wal

Echte verandering vindt volgens Louwe veelal autonoom plaats en wordt niet opgelegd. Managers en medewerkers moeten willen! “De sleutel tot verandering ben je dan ook zelf.”

[email protected] - 06 553 606 37 - LinkedIn

Aanvraag voor meer informatie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl