Waardenmanagement

Waardenmanagement

In het landschap van HR-meetinstrumenten is een uitgebreid aanbod beschikbaar voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Bij een groeiend  aantal organisaties geven instrumenten houvast en dragen concreet bij aan effectieve reflectie en ontwikkeling.

Het persoonlijk perspectief van de medewerker staat daarbij centraal als startpunt voor ontwikkeling en blijft de context veelal onderbelicht.

WaardenManagement, voor Inextern leverancier van Spiral Dynamics gebaseerde instrumenten, heeft nu een uniek instrument gelanceerd dat zich specifiek richt op het team- en organisatie perspectief. Medewerkers functioneren immers altijd in een grotere context (team/organisatie).

De gedeelde waarden van team- en organisatie vormen de onzichtbare krachten die van invloed zijn op het functioneren en de effectiviteit van uw medewerkers, uw team en uw organisatie. Heeft u grip op de onzichtbare krachten binnen uw team en/of organisatie?

Organisatie Cultuur Profiel

Cultuur is niet maakbaar: maar kan zich ontwikkelen als er in de organisatie nieuwe manieren van denken, voelen en handelen worden bevorderd die beter werken dan de oude.

In de moderne organisatie kom je er niet meer mee weg te volstaan met: “zo doen wij de dingen hier nu eenmaal!!”. De medewerkers worden mondiger en kunnen de verantwoordelijkheid voor hun functie dragen. Belangrijk is wel dat de situationele omstandigheden in het bedrijf of de organisatie een voedingsbodem voor verandering, groei en kwaliteit hebben. Regelmatig worden we door krantenberichten, en daaruit voortvloeiende onderzoeken, geconfronteerd met een heersende angstcultuur in organisaties. Zo’n situatie werkt verlammend en zet medewerkers niet aan tot optimale prestatie op basis van hun kennis en kunde.

Naast het Waarden Profiel van individuen en teams legt Inextern zich ook toe op het in beeld brengen van uw Organisatie Cultuur Profiel. Deze verdieping van WaardenManagement richt zich specifiek op de gedeelde waarden en is ontleend aan het theoretische kader van Dr. Clare W. Graves / Spiral Dynamics. Het instrument wordt aangevuld met de Energie Matrix, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek door Heike Bruch en Bernd Vogel aan de Universiteit St Gallen, Zwitserland.

Door middel van een korte vragenlijst, ingevuld door de medewerkers, wordt een krachtige analyse gemaakt van het team en/of de organisatie. Deze analyse omvat de cultuur aspecten aan de hand de 7 kleuren van Spiral Dynamics (Graves) en de aanwezige energieën aan de hand van het onderzoekswerk van Heike Bruch en Bernd Vogel. Daarbij worden vier vormen van energie onderscheiden en in kaart gebracht: Productieve-, Comfortabele-, Corrosieve- en Inerte Energie. De unieke combinatie van Spiral Dynamics en Energie Matrix maakt scherpe en doeltreffende analyse mogelijk.

De analyse geeft indicaties voor (management)interventies. Bij de uitwerking van de interventies zal aandacht geschonken worden aan organisatie perspectief voor medewerkers; teambuilding en leiderschapsprofilering en verbondenheid met de organisatie.

Zo staat u vroegtijdig aan het stuur van de cultuur van de organisatie en heeft u de mogelijkheid interventies te plegen om de cultuur binnen uw team en/of organisatie gezond te houden.

Kleuren drijfveren

 

Timemanagement (Covey)

Welke klus heeft prioriteit? Dat is niet altijd makkelijk te bepalen. Alles lijkt haast te hebben en veel dingen moeten het liefst gisteren nog af. Prioriteiten stellen is een belangrijke timemanagement vaardigheid. Prioriteiten stellen is niets anders dan bezig zijn met de zaken die belangrijk zijn. Hoe kun je efficiënt met je tijd omgaan en afronden wat je gedaan wilt krijgen? 

De prioriteiten matrix van Eisenhower:

“Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent” zei Dwight D. Eisenhower. Om zijn woorden kracht bij te zetten ontwikkelde hij de prioriteitenmatrix, ook wel het Eisenhower-schema genoemd. Het concept is vooral beroemd geworden door timemanagementgoeroe Stephen Covey.

De prioriteitenmatrix van Eisenhower bestaat uit vier kwadranten die ontstaan door twee tegenstellingen tegenover elkaar te zetten. Je krijgt dan de volgende matrix:

Eisenhower matrix

Stel middels dit formulier vast in hoeverre u verslaafd bent aan urgentie. De  vragenlijst is ontwikkeld door Stephen Covey, bekend van vele managementboeken.

Bij een score hoger dan 26 bent u sterk op urgentie ingesteld en bij  een score hoger dan 46 bent u zelfs verslaafd aan urgentie. U heeft dan waarschijnlijk moeite om werkzaamheden te plannen en bent eerder geneigd om ad hoc aan het werk te zijn. Stel u zelf vaker de vraag: ‘Waarom doe ik dit nu?

Waarom? : wat is het nut van de activiteit? Is het een uit te voeren actie? Of is het informatie? Moet er überhaupt wat gedaan worden? Waarin ligt de oplossing, in het handelen of juist in het niets doen? Zo nee, dan hoef je de andere vragen ook niet meer te stellen.

Ik?: Ben jij de beste persoon om dit te doen? Kan iemand anders het misschien beter doen, omdat zij/hij meer tijd heeft of misschien juist meer kwaliteiten voor die specifieke klus? Kun je de taak delegeren?

Nu?: kan ik het plannen? Welke prioriteit heeft de taak dat het nu moet, wat zou er gebeuren als je het later zou doen of misschien helemaal niet? Veel taken lijken dringender dan ze in werkelijkheid zijn. Kan het een een weekje wachten?

Voor gerichte tips en trucs in het plannen en organiseren, kunt u contact opnemen met een van onze consultants of het formulier rechtsonder invullen.

Maak kennis met de kracht van ‘maatwerk 360 graden feedback’

360 graden feedback is een gestructureerde methode om terugkoppeling van anderen te krijgen op je (werk)prestaties. Dat kan algemene feedback zijn op je competenties, of op een specifieke vaardigheid, bijvoorbeeld hoe goed je bent in het motiveren van anderen en delegeren. De basis van de methode is dat je verschillende mensen in een ‘cirkel’ om je heen om hun mening vraagt. Met die cirkel wordt bedoeld dat je mensen vraagt die vanuit een verschillende invalshoek naar je kijken: je baas, een collega, een klant of leverancier.

Middels de 360 graden feedback zet je je eigen visie op je vaardigheden af tegen die van anderen. Je start door eerst zelf een vragenlijst in te vullen over jezelf en die af te zetten tegen de vragenlijsten die je de anderen ook laat invullen. Belangrijk is, dat je beoordelaars kiest die jou en je manier van werken goed kennen en hun eerlijke mening te geven. De 360 graden feedback methode is laagdrempelig. Je krijgt goede terugkoppeling van mensen die je beste kennen, dus het draait niet alleen om je eigen invulkunsten zoals bij veel testen. In ieder geval levert het aanknopingspunten voor een gesprek op, en soms ook verrassende inzichten.

Veelal wordt dit instrument afgenomen middels standaard competenties. Inextern biedt een maatwerk 360 graden feedback. De vragenlijst wordt samengesteld op basis van vooraf vastgestelde competenties. Wanneer u ons de vijf belangrijkste competenties aangeeft, zullen wij contact met u opnemen en in samenspraak met u een vragenlijst te ontwikkelen. Per competentie worden 5 vragen opgenomen.

360 graden feedback

Wij bieden u 1 gratis pilot om kennis te maken met dit krachtige instrument. Geef bij ons de vijf belangrijkste competenties aan en wij komen met een voorstel voor het 360 graden formulier. Vervolgens wordt de vragenlijst door uzelf uitgezet in uw organisatie. Het is de bedoeling dat uzelf, uw leidinggevende, 3 directe collega’s en 3 overige collega’s meewerken aan het invullen ervan. De uitkomsten koppelen wij gratis aan u terug bij ons op kantoor in Groningen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Bel of mail met een van onze consultants , stuur een mail, of gebruik het contactformulier rechtsonder.

Leer uzelf en anderen begrijpen met een Graves drijfverentest

Drijfveren bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen. Je eigen drijfveren kennen en deze snel (h)erkennen bij anderen maakt jou effectiever in alles wat je doet. drijfverentest waardenanalyse gravesJe begrijpt waar jouw eigen diepste intrinsieke motivatie zit. Je weet welke talenten echt ontwikkelbaar zijn. Jouw samenwerking met anderen wordt beter. Je kunt je leidinggevende beter managen. Kortom (meer…)

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl