NEN 44001 gecertificeerd – SNA keurmerk

Inextern Recruitment BV is sinds september 2012 NEN 4400-1 gecertificeerd en heeft het SNA keurmerk.  Inextern Recruitment BV is daarmee een betrouwbare partner en maatschappelijk verantwoorde onderneming

Werken met ondernemingen met het SNA keurmerk, biedt u in de eerste plaats bescherming tegen kostbare claims. Op basis van Keten- en Inlener- aansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Sinds 1 juli 2012 kunt u ook in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u gebruikt maakt van uitzendondernemingen met het SNA keurmerk. Dit betekent dat het bedrijf, dat personeel inleent, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting die een detachering-organisatie nog aan de fiscus moet betalen.

Tweemaal per jaar vindt er een audit plaats, de door de onderneming gevoerde administraties (personeel-, loon- en financiële administraties). Tussentijds ontvangt SNA van onder meer de Belastingdienst en de Inspectie SZW gegevens over de ondernemingen, zoals verklaringen omtrent betalingsgedrag, naheffingsaanslagen en gegevens over opgelegde boeterapporten.  Kijk voor meer informatie op: http://www.normeringarbeid.nl/

SNA Registatie Inextern

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl