Manager ICT

“Innovatieve, stabiele operations manager zorgt met visie en zorgvuldigheid voor een optimale inrichting van automatisering”

Standplaats Sneek

Organisatie, missie en visie

De Antonius Zorggroep (https://www.mijnantonius.nl/) bestaat uit 2 ziekenhuislocaties in Sneek en Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest-Friesland met ruim 30 buurtgerichte zorgteams. Dagelijks werken hier 3.500 mensen aan betrokken en betrouwbare zorg voor alle inwoners in de regio Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder, Urk en op Vlieland en Terschelling. Samen zorgen zij voor de beste zorg, veilig en dichtbij, waarbij ziekenhuiszorg en thuiszorg naadloos op elkaar afgestemd zijn in sterke verbinding met de omgeving. Deze visie sluit aan bij de missie om hét thuiszorgziekenhuis van de regio te zijn.

Uitdaging en noodzaak ICT

In het veranderende zorglandschap staat de Antonius Zorggroep voor grote uitdagingen en heeft daarom een heldere stip op de horizon gezet. De focus ligt op kwalitatieve, betaalbare en regionale basiszorg vanuit het ziekenhuis en de thuiszorg. Het gaat daarbij om continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en samenwerking met huisartsen en (keten)partners om innovatieve zorgconcepten in de regio te ontwikkelen. Hierin is ICT een noodzakelijke en onontbeerlijke voorwaarde. De juistheid, beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van systemen, patiënten- en cliëntengegevens zijn van levensbelang. De belangrijke toegevoegde waarde van automatisering voor de organisatie en medewerkers is, dat deze continu zorgdraagt voor stabiele en veilige systemen, waarbij de gebruiker centraal gesteld wordt. In het kader van het optimaal inrichten van automatisering is de Antonius Zorggroep op zoek naar een innovatieve en stabiele Manager ICT (36 uur).

Hoe ziet je afdeling eruit en wie zijn je collega’s?

 • Het team bestaat op dit moment uit 4 helpdeskmedewerkers, 6 applicatiespecialisten en 6 systeem- en netwerkbeheerders. Daarnaast worden regelmatig externe specialisten ingehuurd. Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Control, Informatie en Finance (CIF). De Manager CIF is je leidinggevende. Het is een betrokken en servicegericht team, waarin op basis van korte lijnen samengewerkt wordt;
 • De afdeling is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur, informatiebeveiliging en ondersteuning van gebruikers binnen de Antonius Zorggroep.
 • Voorbeelden van ontwikkelingen, die momenteel spelen en invloed hebben op de rol van ICT, zijn:
  • Het ontwikkelen van een nieuw werkplekconcept;
  • Recentelijk is een ambitieuze ICT-strategie vastgesteld;
  • Heroriëntatie op zorgprocessen: zorg die thuis geleverd kan worden ook thuis leveren. Dit betekent dat er andere en moderne ICT-voorzieningen nodig zijn. De medische techniek en ICT zullen steeds nauwer met elkaar verbonden zijn.

Waar ga je mee aan de slag?

Als Manager ICT geef je leiding aan de afdeling automatisering en draag je zorg voor het ontwikkelen en het beheer van de ICT-infrastructuur van de gehele Antonius Zorggroep. Samen met de Manager Informatiemanagement ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de organisatie.

Werkzaamheden waarmee je aan de slag gaat:

 • Je signaleert en anticipeert op ontwikkelingen en knelpunten inzake het ICT-beleid en is (mede) verantwoordelijk voor de (praktische) uitvoering van de ICT-strategie;
 • Je ontwikkelt en implementeert in afstemming met de afdeling Informatiemanagement en medische techniek de ICT infrastructuur voor de gehele Antonius Zorggroep;
 • Je draagt bij aan het jaarplan CIF, waarin doelstellingen, resultaten, middelen (personeel, financiën, huisvesting, apparatuur, informatie en organisatie) en planning van de activiteiten en projecten zijn opgenomen;
 • Je ontwikkelt en realiseert samen met je medewerkers werkplekconcepten;
 • Je zorgt voor de randvoorwaarden dat de organisatie makkelijk doch veilig informatie uit kan wisselen met cliënten en (keten)partners;
 • Je leidt projecten en (nieuwe) aandachtsgebieden, initieert kansen, bent ondernemend en inventief en brengt projecten tot een goed einde;
 • Je onderhoudt contacten met externe leveranciers over leveringsvoorwaarden en gerealiseerde levering;
 • Je voert regie over het oplossen van grote I CT-storingen;
 • Je  bent verantwoordelijk voor het inrichten, coördineren en afstemmen ( intern en extern) van de werkprocessen binnen de afdeling Automatisering;
 • Je bent voor je medewerkers een faciliterend leider die medewerkers in hun kracht zet zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen;
 • Je stimuleert een goede communicatie en samenwerking binnen Automatisering en met de overige disciplines binnen de Antonius Zorggroep.

Wat verwacht de Antonius Zorggroep van je?

 • Je beschikt over een vakgerichte en afgeronde opleiding op HBO+/WO-niveau;
 • Je beschikt over relevante werkervaring in een soortgelijke managementfunctie;
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor resultaten en consequenties;
 • Je bent proactief, een stimulator voor je team en weet veranderingsprocessen te managen tot het beoogde resultaat, zowel op inhoud als ook op cultuur- en gedragsaspecten;
 • Je weet weerstanden te overbruggen en bent volwaardig gesprekspartner op verschillende niveaus in de organisatie.

Wat mag en kun je verwachten van de Antonius Zorggroep?

 • De Antonius Zorggroep kent een informele en plezierige sfeer, waarin door de medewerkers met grote betrokkenheid hoogwaardige zorg wordt verleend;
 • Er is voldoende ruimte voor groei en ontwikkeling, afgestemd op ieders persoonlijke kwaliteiten;
 • De cao Ziekenhuizen is op deze functie van toepassing. Het salaris is gewaardeerd conform FWG 65;
 • Het betreft een aanstelling van 1 jaar met de intentie tot een vast dienstverband;
 • Tevens is er een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting op een fitness abonnement, een aanvullende reiskostenregeling en collectieve korting op je zorgverzekering.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Rik Voerman (Concerncontroller/Manager CIF) via 06-12509135 of via [email protected]ggroep.nl. Heb je vragen over de procedure en/of planning, neem dan contact op met Ulrik Rudolphy (Business Consultant Inextern) via 06-34489554 of via [email protected]. De werving- en selectieprocedure wordt exclusief begeleid door Inextern Recruitment.

Planning procedure:

 • Reageren kan tot en met 31 mei 2019;
 • 1e ronde gesprekken bij Inextern in Groningen: 3 t/m 7 juni 2019;
 • 2e en 3e ronde gesprekken bij Antonius Zorggroep in Sneek: 10 t/m 14 juni 2019;
 • Assessment en arbeidsvoorwaardelijk gesprek met gekozen eindkandidaat: 17 t/m 21 juni 2019;
 • Benoeming van de kandidaat bij voorkeur voor 1 juli 2019.

Reageren

Opdrachtgever


Antonius Zorggroep

Consultant

Ulrik Rudolphy

Doortastende gesprekspartner met een antenne voor de juiste mensen in uw organisatie. Zorgt voor passende oplossingen voor uw personele organisatievraagstukken.

[email protected] - 06 344 895 54 - LinkedIn

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl